Styrelsen

Ordförande

Åsa Brodd
Telefon: 070-849 04 03
E-post: ordforande@kstf.se

Sekreterare/Ledamot

Maria Bernspång
Telefon: 070-745 14 69
E-post: sekreterare@kstf.se

Medlemsansökan skickas till:
KSTF
c/o Maria Bernspång
Toredalsgatan 55
417 28 GÖTEBORG

Kassör/Ledamot

Anna-Karin Fredmer
Telefon: 073-707 20 60
E-post: kassor@kstf.se

Ledamöter:

Margo Åkermark
Telefon: 070-236 39 81
E-post: margo.akermark@gmail.com

Sara Carlsson
Telefon: 076-896 37 37
E-post: sara.ksterapi@gmail.com

Vaccant


Suppleanter:

Kjell Lindkvist
Telefon: 070-143 68 83
E-post: kjell.lindkvist@gmail.com

Margareta Larson
Telefon: 073-736 66 70
E-post: natmeta@hotmail.com


Valberedning:

Tatiana Gordeeva, sammankallande
Telefon: 073- 253 89 20
E-post: tango@tele2.se


Ansvarig för Kanalen:

Åsa Brodd
E-post: ordforande@kstf.se

VAR FINNS DIN TERAPEUT?

sok-terapeut-bild

KONTAKTA OSS

Kraniosakrala Terapeutförbundet
E-post: info@kstf.se

FÖLJ KSTF PÅ FACEBOOK

facebook