Medlem i KSTF

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF, bildades 2002 och är ett ideellt branschförbund som organiserar kraniosakrala terapeuter. Antalet medlemmar ökar stadigt.
KSTF vill främja den kraniosakrala terapins utveckling i Sverige genom att förbundets medlemmar har hög utbildningsnivå, är ansvarsförsäkrade och följer gällande lagar och etiska regler.
Genom att välja den patientansvarsförsäkring som KSTF föreslår kan du vara säker på att den täcker alla de behandlingsmoment som förekommer inom kraniosakral terapi. Försäkringen gäller även för exempelvis samtalsterapi, massage och andra alternativa terapier.
Tänk på att det är viktigt att ditt företag är försäkrat, detta gäller även om du har din behandlingslokal i hemmet, då hemförsäkringen inte alltid täcker skador på inventarier som tillhör ditt företag. Försäkringsbolaget hjälper gärna till att reda ut begreppen.

Kriterier för medlemskap

Medlemskap som terapeut

För medlemskap som terapeut krävs fullgjord utbildning på grundnivå och genomförda praktiska och teoretiska prov samt basmedicinska kunskaper motsvarande 30 högskolepoäng. Det krävs också ansvarsförsäkring och denna kan med fördel tecknas via KSTF.

Årsavgift KSTF 1.500:-. Ansvarsförsäkring 950:-

Medlemskap som studerande

Medlemskap för studerande beviljas när halva grundutbildningen är genomförd. För att kunna göra de elevbehandlingar som utförs på elevkliniken behövs en ansvarsförsäkring och den kan tecknas genom KSTF. När du ansöker om studerandemedlemskap förväntas du vara klar med din utbildning inom 2 år.

Årsavgift KSTF 1.000:-. Ansvarsförsäkring 550:-.

Gemensamma kriterier

Medlemskapet gäller per kalenderår men kan tecknas när som helst under året.

Förmåner

  • KSTF hjälper dig teckna ansvarsförsäkring
  • Du blir inbjuden till förbundets årsmöte och de aktiviteter som erbjuds i samband med årsmötet
  • Du får utskick med nyheter cirka fyra gånger per år
  • Du har möjlighet att köpa marknadsföringsmaterial
  • Du har tillgång till lösenordsskyddat presentationsmaterial (OH-bilder) om kraniosakral terapi via hemsidan
  • Du erbjuds att utan extra kostnad bli listad på KSTF:s hemsida under rubriken ”Sök terapeut”
  • Möjlighet att köpa KSTF:s terapeutbrosch, möjlighet att köpa KSTF:s terapeutskjorta
  • KSTF har tagit fram en mässvepa (roll up) som presenterar förbundet. Denna vepa har du möjlighet att låna vid deltagande i hälsomässor. Det medföljer även en väggvepa som du kan pryda väggen med. Vid lån av vepan får du gratis 50 st foldrar som presenterar kraniosakral terapi. Fraktkostnaden för transporten av vepan delas lika mellan KSTF och dig som lånar den, dvs du betalar returfrakten
  • KSTF sponsrar det årliga internationella mötet för KS-förbund, där en till två deltagare, i första hand styrelseledamöter, representerar KSTF.

VAR FINNS DIN TERAPEUT?

sok-terapeut-bild

KONTAKTA OSS

Kraniosakrala Terapeutförbundet
E-post: info@kstf.se

FÖLJ KSTF PÅ FACEBOOK

facebook