Om Förbundet

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF, bildades 2002. KSTF är ett fristående förbund som företräder den speciella inriktningen kraniosakral terapi.

Kraniosakral terapi är ännu så länge ett relativt okänt begrepp i Sverige. I ett flertal andra länder, som exempelvis Schweiz, Tyskland, Danmark men även USA och England, är terapin etablerad.
Ett av KSTF:s syften är att göra metoden känd och erkänd i Sverige. KSTF vill också vara en plattform för den seriösa kraniosakrala terapins utveckling i Sverige.

KSTF ger sina diplomerade medlemmar möjlighet till titeln auktoriserad terapeut genom att medlemmen gör ett projektarbete som ska redovisas till KSTF. För att upprätthålla en hör kunskapsnivå på de auktoriserade medlemmarna, ställs kravet att en vidareutbildning ska genomföras vartannat år.

Aktiva medlemmar i KSTF börjar närma sig 200.

Information om Kraniosakral Terapi

Sök Terapeut

En film om Kraniosakral Terapi

VAR FINNS DIN TERAPEUT?

sok-terapeut-bild

KONTAKTA OSS

Kraniosakrala Terapeutförbundet
E-post: info@kstf.se

FÖLJ KSTF PÅ FACEBOOK

facebook