Basmedicinsk Utbildning

Basmedicinska kunskaper på nivån 30 poäng är ett krav för dig som siktar på att bli diplomerad kraniosakral terapeut. Du kan påbörja din kraniosakrala utbildning utan basmedicin men måste ha den klar före diplomering.

Här nedan listas de skolor som rekommenderas.
Arcanum,
1-30 poäng, 31-60 poäng
Osteopathögskolan, 1-75 poäng
Bröderna Tranberg, Göteborg  43 poäng

Validering av basmedicinkunskaper motsvarande 30 hp

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har i samarbete med Halmstad högskola öppnat upp för möjligheten att få redan befintliga basmedicinkunskaper validerade och dokumenterade upp till motsvarande 30 hp. Valideringen görs webbaserat och testerna tar 2-3 månader beroende på hur ofta du vill göra testerna. Du har dock upp till ett år på dig att slutföra testerna.
Valideringens mest omfattande block är Anatomi/Fysiologi och Sjukdomslära men innehåller också ämnena Bemötande, Beröring, Etik, Företagande, Hygien, Hälsa olika synsätt, Katastrofmedicinens ABC samt Lagar och regler.
För information om startdatum för valideringen samt kostnader kontakta:  kansli@kroppsterapeuterna.se

Utbildning i Basmedicin/Medicinsk vetenskap motsvarande 43 hp – start 2015.

Utbildningen riktar sig till alla som önskar få basmedicinska kunskaper i anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Denna kurs är godkänd av kraniosakrala terapeutförbundet (KSTF) och ger behörighet till att bli Diplomerad kraniosakral terapeut. Mer info: www.tranbergs.se

VAR FINNS DIN TERAPEUT?

sok-terapeut-bild

KONTAKTA OSS

Kraniosakrala Terapeutförbundet
E-post: info@kstf.se

FÖLJ KSTF PÅ FACEBOOK

facebook