Terapi

Vad är Kraniosakral Terapi?

bertshult

Kraniosakral Terapi skapades av osteopaten Dr. W G Sutherland (1873-1954). Hans upptäckt var att livskraften uttrycks som vågrörelser i all levande vävnad.

Vår hjärna och ryggmärg flyter i cerebrospinalvätska, från kraniet/huvudet, till sacrum/korsbenet, som är ett slutet vätskesystem. Här kan man med mycket lätt beröring följa dessa rörelser som även existerar i hela vår kropp.
Ohälsa existerar när det uppstår hinder i det fria flödet, ex. vid stress, sjukdom och trauma, som ger en påverkan såväl fysiskt som emotionellt.
Vid Kraniosakral behandling arbetar terapeuten med sina händer och med mycket lätt och mjukt tryck på kroppen, assisteras klientens hela system till självkorrigering och hälsa.
Behandlingen kan ske med Biomekanisk Kraniosakral terapi eller Biodynamisk Kraniosakral terapi, som är en mer utvecklad form av behandling som öppnar upp för djupare och mer omfattande läkeprocesser.
Människan har förmågan till konstant självläkning. Vår livskraft och ursprungliga hälsa finns alltid tillgänglig. Hela livet igenom!

Vad kan behandlas?
Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är:
Huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, kronisk smärta och fibromyalgi.
Graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. Koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem.
Klienten är alltid påklädd under behandlingen.
Kraniosakral Terapi kan användas som förebyggande, behandlande och rehabilterande behandling.

Integral kraniosakral biodynamik terapi

Integral kraniosakral biodynamik terapi (Integral-KST) är en vidareutveckling av Kraniosakralterapin med en ny filosofisk förståelse om materia, universum, förhållande mellan natur och människor, mellan hälsa, liv och mänsklig medvetenhet. Integral-KST tillämpar både Biomekanikens och Biodynamikens kunskaper och teknik med deras respektive inriktningar i hela dynamiska spektrumet fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.

Integral-KST ser människan som en självreglerande och integrerande organism som mikrokosmos utvecklas tillsammans med makrokosmos Universum genom liv. I cellbiologin och embryologin visar det sig att vi har samma grundsubstanser som naturen och att vi kommer från naturen och manifesterar naturens utveckling med speciellt mänsklig medvetenhet. Människans biologi och fysiologi följer naturlagar samtidigt som de styrs av eget medvetande, vilket också kommit från naturen. Det anses att människan har alltid perfekt balans och att balansnivåer alltid kan förbättras genom att förbättra funktioner i utbyte, omvändning, transformation inom individen själv och mellan individens inre och yttre miljö.

Integral-KST lägger fokus på att utveckla terapeuters medvetande till högre nivå enligt en utvecklade vetenskapsfilosofisk teori, ”Tre-nivåer substans”. Genom utveckling av högre medvetande kan terapeuter effektivt lyssna var och hur klientens balanstillstånd är här och nu samt ge bäst stöd till klientens självläkning med självreglering till bättre funktioner.

Terapeuter utvecklar förmågan i att känna och assistera förändring i klientens tillstånd genom rytmsynkronisering och harmonisering via s.k. Integral-KST kontakt fysiskt med t.ex. händer, energiskt via fält och mentalt med tankearbete. Fokus ligger på rytmer av hela kroppen och olika delar av kroppen, framför allt rytmer och korresponderade funktioner i det Centrala nervsystemet (CNS). Nervsystem, bindvävsystem, blod-kärlsystem, lymfsystem, organsystem och rörelseapparater är några mest berörda områdena som Integral-KST effektivt arbetar och påverkar direkt.

Integral-KST terapeuter har grundläggande kunskaper i de klassiska osteopatiska och Biodynamiska områdena. Med kunskapen och färdigheten att kunna använda och utveckla medvetandet på rätt och positivt sätt, så att hela människan utvecklas med god hälsa, överflödigt liv, kreativitet och intuition. De har förmåga att med öppet hjärta och sinne lyssna och stödja klientens hela system MEDVETET genom att vara ’aktivt terapeutiskt neutral’ – ’observerande, icke-fördömande och stödjande med aktivt sann ändamål’.

En terapeut som utövar Auktoriserad Integral-KST ger kvalitetsarbete som:

– Att bemöta klienter med ”Compassion” – med öppet hjärta och sinne utan fördömande.

– Att kunna bilda kvalificerade uppfattning om kroppens rytmer, rörelser och strukturer med korresponderande funktioner

– Att utvärdera klienters hälsotillstånd, att effektivt behandla, och att uppfölja varje klients förändringar med optimal processtrategi

– Att behandla svåra, diffusa och kroniska tillstånd, även ortopediska tillstånd

– Att ge anpassade övningar samt uppföljning

– Att hålla gruppsession och ge behandling med fyra händer

– Att assistera den emotionella och mentala process genom Integral-KST samtal och trauma transformation

– Att assistera klintens personliga utveckling genom att följa kroppens intelligens

– Att skapa och driva integrerade rehabiliteringsprogram för enskild och grupp

– Med avancerad Integral-KST utbildning har terapeuter även höga kompetenser i sin yrkesroll bl.a. som yrkeutbildare och programutvecklare inom behandling, träning och rehabilitering.

Vill du veta lite mer? klicka på nedanstående länkar:

Biomekanisk Kraniosakral terapi
Biodynamisk Kraniosakral terapi

Kraniosakral Litteratur

VAR FINNS DIN TERAPEUT?

sok-terapeut-bild

KONTAKTA OSS

Kraniosakrala Terapeutförbundet
E-post: info@kstf.se

FÖLJ KSTF PÅ FACEBOOK

facebook