Välkommen till Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF

havsbild

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF, bildades 2002. KSTF är ett fristående förbund som företräder den speciella inriktningen kraniosakral terapi.

Kraniosakral terapi är ännu så länge ett relativt okänt begrepp i Sverige. I ett flertal andra länder, som exempelvis USA och England, är terapin etablerad. Ett av KSTF:s syften är att göra metoden känd och erkänd i Sverige. KSTF vill också vara en plattform för den seriösa kraniosakrala terapins utveckling i Sverige.

 

Aktiva medlemmar i KSTF börjar närma sig 200.

Information om Kraniosakral Terapi

Sök Terapeut

VAR FINNS DIN TERAPEUT?

sok-terapeut-bild

KONTAKTA OSS

Kraniosakrala Terapeutförbundet
E-post: info@kstf.se

FÖLJ KSTF PÅ FACEBOOK

facebook